>Θαλάσσια ρύπανση στο Αχλάδι. Κάποιοι πρέπει να ντρέπονται

Posted on 7 Οκτωβρίου 2008


>της Ράγκου Πόλυς, Λέκτορας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ
από την εφημερίδα ΔΡΥΑΣ (& αντιγραφή από exinos.blogspot.com)

Ο Όμιλος Φίλων Προστασίας Περιβάλλοντος Αχλαδίου Φθιώτιδας μας ενημέρωσε ότι δυο υπηρεσίες, η Δ/νση Υγείας – Δημ. Υγιεινής ΝΑ Φθ/δας και το Λιμεναρχείο Στυλίδας, στις αρχές του καλοκαιριού του 2008 πήραν δείγματα θαλάσσιου νερού απο διάφορες θέσεις της περιοχής απο βιομηχανικά απόβλητα της βιομηχανίας Agroinvest στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και δείγματα απο απόβλητα στη θέση ΚΑΖΙΝΟ, στα όρια με τη βιομηχανία εκτόςAgroinvest. Επί των δειγμάτων διενεργήθηκαν απο τη Χημική Υπηρεσία Λαμίας αναλύσεις.
Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
1. Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 19640/79 (ΦΕΚ 1136/Β/1979) που καθορίζει τις ποιοτικές προδιαγραφές των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων που καταλήγουν στο Mαλιακό κόλπο, οι μετρούμενες παράμετροι που καθορίζουν τη χημική επιβάρυνση των αποβλήτων ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια που προβλέπει ο νόμος. Προφανώς τα υγρά απόβλητα δεν έχουν υποστεί καμιά απολύτως επεξεργασία, πόσο μάλλον πλήρη επεγεργασία, όπως επιτάσσει ο νόμος. Επιπλέον η προαναφερθείσα απόφαση ορίζει ως μοναδικό σημείο διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων μόνο την περιοχή «Τάπια» και όχι τις θέσεις ΚΑΖΙΝΟ και Πάρος, όπου παράνομα απορρίπτονται εκεί υγρά βιομηχανικά απόβλητα. Τέλος τα πάσης φύσεως απόβλητα θα πρέπει να υφίστανται, πριν απο τη διάθεσή τους στον αποδέκτη, αποτελεσματική απολύμανση, σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη, γεγονός που δεν συμβαίνει. Το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα είναι ότι η χημική ρύπανση και η μικροβιακή μόλυνση των νερών του θαλάσσιου αποδέκτη (Μαλιακός κόλπος) στην περιοχή απο ΚΑΖΙΝΟ- Πάρος μέχρι το λιμάνι της Agroinvest είναι σοβαρή, με δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο ζωϊκό πλούτο και στο θαλάσσιο οικοσύστημα γενικότερα.
Συγκεκριμένα:2) Το δείγμα θαλασσινού νερού στη θέση Τάπια έχει χρώμα καφέ ανοικτό, που σημαίνει ξένες χημικές ουσίες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο θαλάσσιο αποδέκτη. Επιπλέον δεν έχουν γίνει μετρήσεις για τον έλεγχο της χημικής ρύπανσης στο δείγμα (πχ ανίχνευση βαρέων μετάλλων, μέτρηση ολικού οργανικού άνθρακα κλπ).
Ωστόσο ο Λιμενάρχης Στυλίδας Αντιπλοίαρχος κ. Φτούλης Ιωάννης με έγγραφό του προς τον Όμιλο Φίλων Προστασίας Περιβάλλοντος Αχλαδίου Φθιώτιδας, με βάση τα παραπάνω ελλιπή στοιχεία, διαβεβαιώνει ότι για την περιοχή Τάπια δεν προκύπτει ρύπανση.
3) Για τα νερά της ακτής κολύμβησης στο Αχλάδι Φθ/δας, στο δείγμα που πήρε η Δ/νση Υγείας- Δημ. Υγιεινής Ν.Α. Φθ/δας δεν υπάρχουν μετρήσεις μικροβιακού φορτίου, ούτε για χημική ρύπανση, με αποτέλεσμα οι λουόμενοι να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν την επικινδυνότητα των νερών κολύμβησης για τη δημόσια υγεία.
Κατά τη γνώμη μου ο Όμιλος Φίλων Προστασίας Περιβάλλοντος Αχλαδίου Φθιώτιδας θα πρέπει να κινηθεί με καταγγελία στην Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και να ζητήσει την ποινική διερεύνηση με αναφορά στον Εισαγγελέα, για τυχόν διάπραξη αδικήματος απο τον Λιμενάρχη Στυλίδας, ο οποίος διαβεβαίωσε για την ποιότητα των νερών της θαλάσσιας περιοχής με τα παραπάνω ελλιπή στοιχεία.
Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η απόφαση (αριθ.19640/79, ΦΕΚ 1136/Β/1979) που καθορίζει τις ποιοτικές προδιαγραφές των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων που καταλήγουν στο Μαλιακό κόλπο χρονολογείται απο το 1979. Στα 30 περίπου χρόνια που μεσολάβησαν, ο Μαλιακός Κόλπος, ως θαλάσσιος αποδέκτης, έχει υποστεί επιβάρυνση απο διάφορους παράγοντες (αύξηση της χημικής μικροβιακής θερμικής ρύπανσης κλπ).
Πληθυσμοί θαλάσσιων ειδών που υπήρχαν κάποτε σε αφθονία σήμερα κινδυνεύουν. Θεωρούμε αδιανόητο να μην έχουν επικαιροποιηθεί οι αποφάσεις που καθορίζουν τις ποιοτικές προδιαγραφές των αποβλήτων που καταλήγουν εκεί, μετά βέβαια από συστηματικές και συνεχείς μελέτες για την ποιοτική κατάσταση της θάλασσας.

Advertisements
Posted in: Uncategorized