>Προκύρηξη του ΑΣΕΠ για 417 θέσεις-19 στη Φθιώτιδα

Posted on 10 Δεκεμβρίου 2008


>Εκδόθηκε η 10K/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 639/28.11.2008 – Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαεπτά (417) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.
Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2009.
Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη:10Κ/2008, Kατηγορία: ΥΕ, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 115 10, ΑΘΗΝΑ
Οι θέσεις για τη Φθιώτιδα είναι οι παρακάτω (κάντε click στις εικόνες για μεγέθυνση):
Δείτε όλες τις θέσεις και τις ζητούμενες ειδικότητες εδώ.

Advertisements
Posted in: Uncategorized