>Να αποκατασταθεί άμεσα ο χώρος του γεωλογικού σχηματισμού "Καθρέπτης της Αρκίτσας" ζητάνε οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

Posted on 21 Απριλίου 2010


>Την άμεση αποκατάσταση του φυσικού γεωλογικού σχηματισμού «Καθρέπτης της Αρκίτσας» στη θέση Καναπίτσα (Αετοράχη) του Δ.Δ. Αρκίτσας, που ανήκει στο Δήμο Δαφνουσίων, ζητάει με έγγραφο που έστειλε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας, προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Ν.Α Φθιώτιδος & το Δήμο Δαφνουσίων.
Το μόνο που απομένει είναι πλέον ο χρόνος που θα χρειαστεί απ’ όλους τους φορείς που «κόπτονται» για το περιβάλλον για να «ξεβρωμίσουν» στην κυριολεξία το χώρο.
Να θυμίσουμε ότι το θέμα είχαν θίξει με σχετική επιστολή που απέστειλε η Πολιτική Κίνηση Φθιώτιδας των Οικολόγων Πράσινων, ζητώντας το ΑΜΕΣΟ κλείσιμο και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ του Δήμου Δαφνουσίων και μια σειρά από άλλα πράγματα όπως […]

Τη χρηματοδότηση μελέτης για τη δημιουργία στοιχειωδών προϋποθέσεων επισκεψιμότητας, την ανάδειξη του “καθρέφτη” ως μνημείο παγκόσμιας σημασίας – γεώτοπο και την ανακήρυξή του ως «Διατηρητέου Μνημείου της Παγκόσμιας Γεωλογικής Κληρονομιάς».
Το θέμα συντηρήθηκε στη συνέχεια από τη βουλευτή Φθιώτιδας, με το ΠΑΣΟΚ, κ. Αντωνίου με ερώτηση στη βουλή ενώ οι Οικολόγοι Πράσινοι έφεραν το θέμα και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Να θυμίσουμε τέλος ότι γίνεται συλλογή και υπογραφών για το θέμα αυτό.

Παραθέτουμε την απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας:
Σε συνέχεια της ανωτέρω αναφοράς (σχετ. 1), σχετικά με την παράνομη ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) σε φυσικό γεωλογικό σχηματισμό, στον καθρέπτη του ρήγματος της Αρκίτσας, στη θέση Καναπίτσα (Αετοράχη) του Δ.Δ Αρκίτσας, του Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδος, παρακαλούμε τις τοπικές αρχές, (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Ν.Α Φθιώτιδος & Δήμο Δαφνουσίων), λαμβάνοντας υπόψη τον «Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (σχετ. 2), να προβούν άμεσα στην αποκατάσταση του χώρου (σύνταξη τεχνικής μελέτης ή οριστικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης, άδεια αποκατάστασης από το Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κλπ.).
Δεδομένου, ότι ο εν λόγω ΧΑΔΑ αναπτύσσεται σε φυσικό γεωλογικό σχηματισμό ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως εκφράζεται και στην επιστολή της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας προς το Νομάρχη Φθιώτιδος (σχετ.1) « πρόκειται για μια αξιόλογη περιοχή με ιδιαίτερα
φυσικογεωλογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά η σημερινή της χρήση ως χώρος απόθεσης
απορριμμάτων κρίνεται ασύμβατη όχι μόνο επειδή πρόκειται για γεώτοπο διεθνούς αξίας τον οποίο επισκέπτονται ερευνητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο,.. .., ..» αλλά επιπλέον δημιουργεί σημαντικότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής… .», παρακαλείσθε, στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Ν.1650/86 (κριτήρια χαρακτηρισμού και αρχές προστασίας) της φύσης και του τοπίου, και γενικότερα των άρθρων 18-22 «Κεφάλαιο Δ’ Προστασία της φύσης και του τοπίου» (σχετ.3), να προβείτε σε περαιτέρω διαδικασίες για την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση του εν λόγω φυσικού σχηματισμού, σε συνεργασία με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Kλιματικής Αλλαγής και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
Αναφορικά με τη τελευταία παράγραφο της ανωτέρω αναφοράς (σχετ. 1) «……σε μικρή απόσταση λειτουργεί γεώτρηση από την οποία υδρεύεται η Αρκίτσα και η ευρύτερη περιοχή…», παρακαλούμε τη Δ/νση Υδάτων/ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για τις τυχόν δικές της ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Τομεάρχης
Γ. Κοτίνη

Advertisements