>Ποιές εταιρείες μπορούν να σας "ενοχλούν" για ενημέρωση χρεών

Posted on 8 Ιουλίου 2010


>Στις 18 ανέρχονται οι καταχωρημένες εταιρείες στο Μητρών Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας. Δείτε παρακάτω ποιες είναι αυτές οι εταιρείες καθώς και τις επιτρεπόμενες για αυτές πρακτικές σχετικά με την ενημέρωση των οφειλετών […]


Για εγγραφή στο σχετικό μητρώο είχαν υποβληθεί συνολικά 23 αιτήσεις ωστόσο τις προϋποθέσεις πληρούσαν οι δεκαοχτώ. Σύμφωνα με το νόμο 3758/2009 μόνο αυτές οι εγγεγραμμένες εταιρείες (ακολουθεί πίνακας) επιτρέπεται να προβαίνουν σε εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Απαγορεύεται επομένως στους δανειστές (πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες επιχειρήσεις) να αναθέτουν τέτοιου είδους ενημέρωση σε εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο. Τυχόν παράβαση επισύρει υψηλά πρόστιμα για τους δανειστές, το ίδιο ισχύει και για τις εγγεγραμμένες εταιρείες σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παραπάνω νόμο.

Σύμφωνα με τον 3758/2009 ορισμένες από τις αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές που απαγορεύονται είναι η εμφάνιση των υπαλλήλων τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν (π.χ. υπάλληλοι των δανειστών, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές). Η άσκηση σωματικής βίας κι ψυχολογικής πίεσης, η προσβλητική συμπεριφορά και οι προσβλητικές εκφράσεις, η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό του περιβάλλον, η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη, οι κατ’ οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις κ.ά.

Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι η παρέμβαση των εταιρειών αυτών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση των οφειλετών και απαγορεύει την με οποιοδήποτε τρόπο είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ορισμένες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον σχετικό νόμο για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλών είναι ο εμφανής αριθμός προέλευσης κλήσης σε κάθε προφορική επικοινωνία με τον οφειλέτη, η ενημέρωση του για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητα του αλλά και για τον αριθμό Μητρώου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σύντομα θα ακολουθήσει από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας νομοθετική πρωτοβουλία με σκοπό τη συμπλήρωση και βελτίωση των διατάξεών του ν. 3758/2009 προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των οφειλετών από παρενοχλητικές πρακτικές των δανειστών ή των εταιρειών στις οποίες ανατίθεται η σχετική ενημέρωση.
Οι καταχωρημένες εταιρείες στο Μητρώο Ενημέρωσης Οφειλετών

Οι Εταιρείες που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, σύμφωνα με το ν. 3758/2009, είναι οι παρακάτω:

enet.gr
Advertisements
Posted in: Uncategorized