>Υπερψηφίστηκαν και όλα τα άρθρα του ασφαλιστικού…

Posted on 8 Ιουλίου 2010


>Μόλις πριν λίγο τελείωσε και η ψηφοφορία κατά άρθρο. Μόνο το 43 και το 72 κατέκτησαν ευρεία πλειοψηφία. Απομένει η ψήφιση του νομοσχεδίου καθ ολοκληρία, σε επόμενη συνεδρίαση. Οι τρεις ανεξαρτητοι του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν «παρόν» σε όλα.
Υπερψηφίστηκαν όλα τα άρθρα. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατ’ άρθρο […]


Αρθρο 2 157 ΥΠΕΡ – 134 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 3 157 ΥΠΕΡ – 134 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 4 157 ΥΠΕΡ – 134 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 10 157 ΥΠΕΡ – 134 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 11 160 ΥΠΕΡ – 131 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 15 159 ΥΠΕΡ – 132 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 17 256 ΥΠΕΡ – 35 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 37 158 ΥΠΕΡ – 133 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 38 157 ΥΠΕΡ – 134 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 43 243 ΥΠΕΡ – 48 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 52 158 ΥΠΕΡ – 133 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 67 159 ΥΠΕΡ – 132 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 73 172 ΥΠΕΡ – 121 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ
Αρθρο 75 157 ΥΠΕΡ – 133 ΚΑΤΑ – 3 ΠΑΡΟΝ

Σημείωση: όλα τα υπόλοιπα άρθρα (πέρα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω) ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία με συνοπτικές διαδικασίες στο τέλος της συνεδρίασης

antiitroktiko.blogspot.com
Advertisements
Posted in: Uncategorized