>Υπογράψτε για τη σωτηρία της Οίτης. Υπογράψτε για να σταματήσει κάθε εξωρυκτική δραστηριότητα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης

Posted on 13 Ιανουαρίου 2011


>Οι πυρήνες των εθνικών δρυμών είναι περιοχές απολύτου προστασίας, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, στους πυρήνες των εθνικών δρυμών δεν είναι δυνατή λειτουργία μεταλλείων και λατομείων (Ν. 1734/87) […]


Στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης και στη θέση «Κοκκινόβραχος», αναπτύσσονται μεταλλευτικές δραστηριότητες που παραβιάζουν κατάφωρα κάθε πλαίσιο προστασίας του, εθνικό και κοινοτικό. Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους ξεκίνησε τα τελευταία εφτά χρόνια έναν αγώνα για να τεθεί τέρμα στο περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα και στην παρανομία. Από το σύνολο των δημοσίων εγγράφων που έχουμε στη διάθεση μας προκύπτει με σαφήνεια ο παράνομος χαρακτήρας των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη θέση «Κοκκινόβραχος». Οι αγώνες μας είχαν σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Δασαρχείου Λαμίας να σφραγιστεί από το 2004 το μεταλλείο.

Δυστυχώς η μεταλλευτική εταιρεία, παρά τη σωρεία μηνύσεων που έχουν υποβληθεί από τις δασικές υπηρεσίες, εξακολουθεί την παράνομη δραστηριότητα. Η επιθετικότητα της εταιρείας εκδηλώθηκε πρόσφατα με κατάθεση μήνυσης εναντίον του Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας, του Δασάρχη Λαμίας και του Ομίλου, στο πρόσωπο της προέδρου του.

Τέτοιες εκφοβιστικές ενέργειες και προσπάθειες δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αντίθετα τον ενδυναμώνουν. Η άσκηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας είναι συνυφασμένη με την υπερεκμετάλλευση και εξάντληση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και καμία σχέση δεν έχει με ήπια ανάπτυξη και αειφορία.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

Όμιλος Φίλων του Δάσους

Υπογράψτε εδώ τη διαμαρτυρία και προωθήστε το και σε φίλους σας.
Συλλέγουμε υπογραφές για τα μεταλλεία στον «Κοκκινόβραχο» που θα πάνε στην Υπουργό Περιβάλλοντος.

Advertisements