>Στη δημοσιότητα το κείμενο διαβούλευση του υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία

Posted on 21 Ιανουαρίου 2011


>Το κείμενο της διαβούλευσης που περιέχει τα κριτήρια λειτουργίας των σχολείων, έδωσε το υπουργείο Παιδείας στη δημοσιότητα (στο Ιντερνετ, στη διεύθυνση: http://www.opengov.gr/ypepth/)
Σύμφωνα με αυτό θα γίνουν συγχωνεύσεις περίπου 100 σχολείων, αλλά όπου υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες θα ιδρυθούν και νέα σχολεία […]


Η διαβούλευση θα διαρκέσει μόνο ως την προσεχή Δευτέρα 24 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα σχεδιασθεί η τελική μορφή των συγχωνεύσεων από το υπουργείο Παιδείας. Τα κριτήρια που αναφέρονται στο κείμενο της διαβούλευσης έχουν ως εξής :

Σε περιπτώσεις συνένωσης σχολείων θα εκτιμώνται οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι κανονιστικές ρυθμίσεις για το μέγιστο αριθμό μαθητών (έως 25 για την πρωτοβάθμια και έως 30 για τη δευτεροβάθμια).

Θα εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδρομής για την άφιξη στο νέο σχολείο.

Στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων θα ληφθούν υπ΄ όψη και οι γνώμες που θα εκφέρουν οι Δήμοι, ενώ οι σχολικές μονάδες που συνενώνονται αποτελούν ενιαία σχολική μονάδα χωρίς παραρτήματα ή Λυκειακές τάξεις. Σε περίπτωση κατάργησης μιας ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων, εάν οι συνθήκες το υπαγορεύουν, θα ιδρύεται νέα σχολική μονάδα σε περιοχή που συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών. Οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωριστές σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας θα ενοποιούνται σε μία σχολική μονάδα.

Advertisements