>Μαθητές λυκείου Λαμίας: "…διαγωνισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προωθεί την ταξική παιδεία…"

Posted on 26 Ιανουαρίου 2011


>Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μείωση του Δημοκρατικού Ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πώς ένα «χαρτί» ξένου ιδρύματος αποτελεί προϋπόθεση για την έκφραση ενός μαθητή στα ελληνικά.
Εκ πρώτης όψεως, δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα, τα οποία στην πραγματικότητα συνδέονται και μάλιστα με άσχημο τρόπο […]


Στις 13 Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη, ανακοινώθηκε στο σχολείο μας ο μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Euroscola», μία ημερίδα που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνει επίσκεψη στην έδρα του, το Στρασβούργο, «επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου παιδείας (αριθ. πρωτ. 944/Γ2, 04-01-2011), το οποίο εστάλη στα λύκεια της περιφέρειας.

«Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα διαγωνιστούν με έκθεση, με θέμα «Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μείωση του Δημοκρατικού Ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση»». Στο ίδιο έγγραφο αναγράφονται λεπτομέρειες που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των εργασιών.
Συγκεκριμένα:
«Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας- έκθεσης, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:
1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.
2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου.
Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης (έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%)».

Ωστόσο, κι ενώ ένας σημαντικός αριθμός μαθητών είχε δηλώσει συμμετοχή, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου ένα νέο έγγραφο εστάλη στο σχολείο, αυτή τη φορά από την Περιφερειακή Διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (αριθ. πρωτ. Φ23/266, 19-01-2011), το οποίο περιείχε λεπτομέρειες σχετικά με το διαγωνισμό και ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Σας στέλνουμε, συνημμένα, έντυπο υλικό που θα πρέπει με ευθύνη σας να διανεμηθεί μόνο στους μαθητές του σχολείου σας, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, προκειμένου να ενημερωθούν.
Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο «Πολύ καλή γνώση», το οποίο θα αποδεικνύεται προσκομίζοντάς σας το αντίστοιχο πτυχίο (επίπεδο Γ1-Γ2)

Και ερωτώμεθα:
Γιατί, εφόσον το επιθυμούμε εμείς, οι ίδιοι οι μαθητές, να μην μας επιτρέπεται να αναπτύξουμε τις απόψεις μας πάνω στο εν λόγω θέμα;
Όταν εκφράσαμε το αίτημά μας στον αρμόδιο καθηγητή, η απάντηση ήταν «Μα δεν έχετε Proficiency!»…
Η έκθεση, άλλωστε, σύμφωνα με το πρώτο έγγραφο, επηρεάζει το μεγαλύτερο ποσοστό της αξιολόγησης. Πώς τόσο εύκολα παρακάμπτεται το έγγραφο αυτό;
Πώς μπορούμε να μιλάμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία, όταν απαραίτητη προϋπόθεση σε διαγωνισμό που προκηρύσσει το σχολείο είναι η βεβαίωση, το πτυχίο που χορηγεί ένα ιδιωτικό ίδρυμα;
Δεν υποτιμάται με αυτό τον τρόπο το ελληνικό σχολείο και οι καθηγητές του;
Με την ίδια λογική, η συμμετοχή στους διαγωνισμούς μαθηματικών, φυσικής κλπ θα πρέπει να εξαρτάται από την προσκόμιση αντίστοιχου εγγράφου από το φροντιστήριο!

Η πράξη αυτή, κατά τη γνώμη μας, κάθε άλλο παρά συμβάλλει στην εμπέδωση, από την πλευρά των νέων, της δημοκρατίας και στη «μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Αντίθετα, προωθείται η ταξική παιδεία και οξύνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών.
Και κατηγορούμε τους νέους που αμφισβητούν και αρνούνται αξίες, αφήνοντας τους μεγαλύτερους να καταπατούν αυτά για τα οποία αυτοπαρουσιάζονται ως ζηλωτές.

Μαθητές λυκείου της Λαμίας

Advertisements