>Σε 12 δις ανέρχεται η φοροδιαφυγή ετησίως

Posted on 28 Ιανουαρίου 2011


>Στα 12 δισ. ευρώ ετησίως υπολογίζει τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα η Alpha Bank, εκ των οποίων τα 5 δισ. ευρώ προέρχονται από τον ΦΠΑ και τα 7 δισ. ευρώ από τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας.
Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, μόνο κατά το 2010 οι απώλειες εσόδων από την αύξηση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ ανέρχονται στα 1,1 δσ. ευρώ περίπου και στο φόρο εισοδήματος σε επίπεδα άνω των 1,0 δισ. ευρώ […]


Μάλιστα, η τράπεζα υπογραμμίζει ότι η πτώση των εσόδων έναντι του 2008 είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι επιστροφές φόρων ανήλθαν το 2010 στα 4,98 δισ. ευρώ έναντι μόνο 3,65 δισ. ευρώ πριν από δύο χρόνια.

Οσον αφορά τους άμεσους φόρους, πέρυσι διαμορφώθηκαν στο 7,3% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, έναντι 12,2% του ΑΕΠ στην ΕΕ-27 (το 2009). H Alpha Bank τονίζει ότι μια ικανοποιητική σταδιακή μείωση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα θα μπορούσε να ανεβάσει το ανωτέρω ποσοστό των άμεσων φόρων στο 10,5% του ΑΕΠ το 2014, πράγμα που θα σήμαινε την είσπραξη πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους 7,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Επίσης, το ποσοστό των έμμεσων φόρων ανήλθε στο 12,9% του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2010, έναντι 14,8% στη Γαλλία το 2009 και 13,6% στην Ιταλία με πολύ χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα από την Ελλάδα.

Με μόνη τη μείωση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ το ποσοστό των έμμεσων φόρων θα μπορούσε να αυξηθεί σταδιακά στο 14,0% του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2014. Τα παραπάνω συνεπάγονται μια συνολική δημοσιονομική προσαρμογή της τάξεως του 3,5% του ΑΕΠ μόνο από την αναγκαία μείωση της φοροδιαφυγής.

tovima.gr
Advertisements