>Τοποθετήσεις προϊσταμένων στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς

Posted on 28 Ιανουαρίου 2011


>Με εντολή του περιφερειάρχη Στερεάς τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι σε διευθύνσεις και τμήματα της περιφέρειας Στερεάς και σε τμήματα διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
Αναλυτικά όλα τα ονόματα […]


1. Τερζής Αντώνιος του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

2. Κούτρας Κωνσταντίνος του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

3. Παππάς Ηλίας του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Α’, Προϊστάμενος στο Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Ζωβοΐλη Αθανασία του Σπυρίδων, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

5. Δημητρέσσας Δημήτριος του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Γεωλόγων με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

6. Σταματοπούλου Χαρίκλεια του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

7. Παπαευσταθίου Φώτιος του Ευσταθίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης.

8. Σφήκα Φωτούλα του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Οικονομικού με βαθμό Β΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοίκησης.

9. Λεμψέογλου Γρηγόριος του Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης.

10.Ντερέκας Βασίλειος του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Οικονομικού με βαθμό Β΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού.

11. Σπηλιοπούλου Αρετή του Χαράλαμπου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσιακής της Διεύθυνσης Οικονομικού.

12. Κύρκος Βασίλειος του Αθανασίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού.

13. Χαλάτση Ιωάννα του Νικολάου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού.

14. Αλεξίου Δημήτριος του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

15. Ρεγγινιώτης Αθανάσιος του Γεώργιος, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

16. Τέγος Χρήστος του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

17. Ρίζος Δημήτριος του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Βιολόγων-Ιχθυολόγων με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

18. Ροδάς Αθανάσιος του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

19. Ροϊνάς Παναγιώτης του Θωμά, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

20. Ρήττας Δημήτριος του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Β΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

21. Λουλακούδης Γεώργιος του Κυριάκου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

22. Μόσχου Ευθυμία του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

23. Κολοβού Ελένη του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

24. Μιντζιβήρης Χρήστος του Δημητρίου, κλάδου ΤΕ 0 Εργοδηγών (Μηχανολόγων) με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Τεχνικό της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

25. Περώνης Κωνσταντίνος Ευαγγέλλου, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα ΚΤΕΟ της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

26. Κωνσταντοπούλου Ιωάννα του Χρήστου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

27. Πλατιά Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Εποπτριών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

28. Μαλέσκου Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

29. Φαρόπουλος Χαράλαμπος του Θεοφάνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

30. Αγγελούση Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού–Λογιστικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών με έδρα την Αταλάντη, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Advertisements