>Πανελλήνιο δίκτυο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης καταναλωτών

Posted on 29 Ιανουαρίου 2011


>Πανελλήνιο δίκτυο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης καταναλωτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της υπερχρέωσης προωθεί η κυβέρνηση. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της »αναβάθμισης των δημόσιων πολιτικών μέσω εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης» του επιχειρησιακού προγράμματος »διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013» και η σχετική απόφαση έχει την υπογραφή του ειδικού γραμματέα για τη διοικητική μεταρρύθμιση καθηγητή Στ. Γκρίτζαλη […]


Η δημόσια και κοινοτική συμμετοχή της πράξης που προτείνεται για πρώτη εγγραφή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ανέρχεται σε 4 εκατ ευρώ (ΠΔΕ 2.300.000 ευρώ). Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση: το δίκτυο θα αποτελείται από κατά τόπους μονάδες κατάλληλα στελεχωμένες οι οποίες, λόγω της πολυπλοκότητας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των σοβαρών συνεπειών που συνεπάγονται για τη ζωή του καταναλωτή, θα παρέχεται δωρεάν ενημέρωση και συμβουλές σε καταναλωτές σε θέματα διαχείρισης των δανειακών τους υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων οριστικής αδυναμίας να εκπληρώσουν αυτές λόγω υπερχρέωσης βάσει του νόμου 3869/2010.

Οι άνθρωποι που θα προσφέρουν ενημέρωση από τις κατά τόπους μονάδες θα λαμβάνουν υπόψη τους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οφειλετών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης (υγεία, ανεργία κλπ) και εφόσον το επιθυμούν οι καταναλωτές θα μεσολαβούν για λογαριασμό τους στις τράπεζες για την επίτευξη συμφωνίαςγια τη ρύθμιση της πληρωμής οφειλών, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν για λογαριασμό των καταναλωτών για την προσαρμογή ή τροποποίηση των συμφωνιών σε περίπτωση νέων δεδομένων για τον καταναλωτήπου ανατρέπουν τον αρχικό σχεδιασμό της αποπληρωμής.

Στους σκοπούς του δικτύου παροχής συμβουλών ανήκει επιπλέον και η υποστήριξη και καθοδήγηση των απευθυνόμενων στο δίκτυο καταναλωτών στην κατάστρωση οικογενειακών ή ατομικών προϋπολογισμών που βοηθούν στην τήρηση των συμφωνημένων πλάνων πληρωμής με τις τράπεζες.

Στην πλήρη αναπτυξή του το δίκτυο αυτό αναμένεται να βρεθεί το 2012. Θα χρηματοδοτηθεί αρχικά από το ΕΣΠΑ και θα συνεχίσει με κρατική χρηματοδότηση.

Υπενθυμίζουμε ότι σε πρώτη φάση τον αρχικό πυρήνα δικτύου παροχής πληροφόρησης και συνδρομής σε υπερχρεωμένους καταναλωτές στην προσπάθεια για εξωδικαστική ρύθμιση χρεών συμμετέχουν ήδη οι δικηγόροι και οι ενώσεις καταναλωτών αλλά παρά τις εκτιμήσεις που ήθελαν το ποσοστό επίτευξης συμβιβασμού να φτάνει στο 30% και τον αριθμό διεκπεραιωμένων υποθέσεων τις 20.000 κατά προσέγγιση τελικά οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί ήταν ελάχιστοι.

Eύη Παπαδοσηφάκη
Posted in: ΕΛΛΑΔΑ