>Ο επικήδειος ενός πολιτιστικού φορέα. Η πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη του κ. Κοτρωνιά ψήφισε την κατάργηση του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού

Posted on 1 Φεβρουαρίου 2011


>

του Γιάννη Μακρή (*)

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νέου καλλικράτειου Δήμου Λαμιέων ο Σταυρός μέτρησε τους φίλους του και τους βρήκε πολύ λίγους. Η πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη του κ. Κοτρωνιά ψήφισε την κατάργηση του Πνευματικού μας Κέντρου, ενός φορέα που τον είχε «οικοδομήσει» η τοπική μας κοινωνία πριν από 20 χρόνια […]


Σταδιακά ο φορέας αυτός, δραστηριοποιώντας, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας το φθιωτικό πνευματικό δυναμικό, πρόσφερε πρώτα στο Σταυρό πρωτόγνωρη πολιτιστική δημιουργία, η οποία σιγά-σιγά εξαπλώθηκε σε όλη τη Φθιώτιδα με το περιοδικό «Σταυρο-δρόμι» και πολύ πέραν της Φθιώτιδας με τα συνέδρια Φθιωτικής Ιστορίας.

Αυτός, λοιπόν, ο φορέας δεν υφίσταται από τις 26 Ιανουαρίου 2011. Ζει και υπάρχει μέσα στη μνήμη εκατοντάδων ατόμων που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις πολιτιστικές του δημιουργίες, ζει μέσα στις 2.000 σελίδες του περιοδικού «Σταυρο-δρόμι» και στις 2.000 σελίδες των τόμων των πρακτικών του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας (του 5ου συνεδρίου ο τόμος δεν έχει εκδοθεί ακόμα και δεν ξέρουμε, αν θα εκδοθεί, μετά τις τελευταίες εξελίξεις). Και θα σβήσει και από τη μνήμη μας συν τω χρόνω, αν δεχτούμε μοιρολατρικά τα τετελεσμένα γεγονότα…

Είναι θλιβερό επίσης ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης και πολιτικού θάρρους από την πλευρά της δημοτικής πλειοψηφίας παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμου για τον Καλλικράτη. Μόνο για την ιστορία αναφέρουμε ότι ο νόμος προέβλεπε και διαδικασία διατήρησης κάποιου φορέα, ο οποίος θα πληρούσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, (αυτές της πληρούσε το Π.Κ. Σταυρού), της οποίας δεν έκανε χρήση ο Δήμος Λαμιέων. Επειδή η αναφορά μου στο φορέα του τόπου μου μπορεί να εγείρει εύλογες ενστάσεις, θα επιθυμούσα να διευκρινίσω ότι ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι φορείς με αξιόλογη δραστηριότητα, αλλά αυτός είναι ο φορέας για την ανάδειξη του οποίου έχω εργαστεί δέκα χρόνια περίπου, γνώρισα καλά και συνέβαλα στην επιτυχή λειτουργία του κι επομένως νομιμοποιούμαι να μιλήσω γι’ αυτόν.

Το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού εξάλλου έχει την εξής ιδιαιτερότητα και ιδιομορφία που το καθιστά μοναδικό. Είναι το μοναδικό, περιφερειακό (εκτός Λαμίας), νομικό πρόσωπο, το οποίο δημιούργησε η τοπική κοινωνία πριν από 20 χρόνια και είχε δραστηριότητες εμβέλειας και πέραν της Φθιώτιδας. Αφού στελεχώθηκε από ντόπιους και πραγματοποίησε εκδηλώσεις υψηλής πολιτιστικής ποιότητας τοπικά, αξιοποιώντας το ντόπιο πνευματικό δυναμικό, σιγά-σιγά επεξέτεινε την εμβέλειά σε ευρύτερο χώρο, πρώτα με το περιοδικό «Σταυρο-δρόμι» και τέλος με τη διοργάνωση πέντε συνεδρίων φθιωτικής ιστορίας, στην επιτυχία των οποίων συνέβαλαν τα μέγιστα Φθιώτες επιστήμονες και απλοί ερευνητές, αλλά και επιστήμονες από όλη την Ελλάδα και σε κάποιες περιπτώσεις από το εξωτερικό.

Μετά δε το τελευταίο συνέδριο εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον τους οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές στην Ελλάδα (γερμανική, γαλλική, αμερικανική κτλ. και ξένα Πανεπιστήμια) για τα πρακτικά των συνεδρίων μας και συμμετοχή τους σε μελλοντικά συνέδρια. Και όλα αυτά με έμπνευση, όραμα, δημιουργία και εκτέλεση απ’ αρχής μέχρι τέλους των ντόπιων μελών του διοικητικού συμβουλίου, με εντελώς ανιδιοτελή, εθελοντική προσφορά, μερικές φορές και πέρα και από τα μέτρα του ανθρωπίνως δυνατού.

Αυτόν τον φορέα κατήργησε η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων.
Κι αναρωτιέμαι:
Η τοπική κοινωνία (και ίσως και η ευρύτερη) θα δεχθεί αδιαμαρτύρητα αυτή την απόφαση; Δεν πρέπει να προσπαθήσει να την ανατρέψει ή να την ακυρώσει; Υπάρχουν τρόποι, αν υπάρχει θέληση και κοινή δράση. Επειδή όμως το θέμα δεν τελειώνει εδώ, θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις…
Δε θα λέμε απλώς «τι καλός που ήταν ο μακαρίτης»…

(*) δημοσιεύθηκε στο paratiritisfthiotidas.gr
Advertisements
Posted in: ΣΧΟΛΙΑ