>Διορισμός δημοσιογράφου και Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Στερεάς

Posted on 2 Φεβρουαρίου 2011


>Το δημοσιογράφο Ευάγγελο Μαυραγάνη, διόρισε με απόφασή του, ο περιφερειάρχης Στερεάς κ. Περγαντάς για την υποβοήθηση του έργου του.
Η θητεία του κ. Μαυραγάνη είναι ορισμένου χρόνου και διαρκεί όσο και η θητεία του περιφερειάρχη […]


Με άλλη απόφασή του ο κ. Περγαντάς διόρισε τον κ. Ευάγγελο Ψαθά στη θέση του μετακλητού
Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό και πάλι την υποβοήθηση του έργου του.

Advertisements