>Πρόσκληση για τη δημιουργία δικτύου υποστηρικτών της ελληνικής Wikipedia

Posted on 2 Φεβρουαρίου 2011


>Με στόχο τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση της χρήσης της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia στα ελληνικά, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), απευθύνουν πρόσκληση για τη δημιουργία ενός Δικτύου Υποστηρικτών της ελληνικής Wikipedia […]


Η πρόσκληση απευθύνεται σε προσωπικότητες και φορείς από το χώρο της Επιστήμης, των Τεχνών και των Γραμμάτων, της Εκπαίδευσης, των Πανεπιστημίων, της Έρευνας, των Μουσείων, των Βιβλιοθηκών, της Αυτοδιοίκησης και άλλων συναφών χώρων.

To Δίκτυο Υποστηρικτών, μεταξύ άλλων, θα αναλάβει τη διοργάνωση σχετικών τοπικών ή/και θεματικών εκδηλώσεων και δράσεων. Σκοπός θα είναι η κινητοποίηση των κοινοτήτων και δικτύων στο χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, για την ευαισθητοποίησή τους στην επαύξηση του περιεχομένου της ελληνικής Wikipedia, αλλά και στον εμπλουτισμό της με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που είναι ήδη διαθέσιμο διαδικτυακά από άλλες ανοικτές πηγές.

Στο δίκτυο υποστηρικτών της ελληνικής Wikipedia προβλέπεται να υπάρχει και ο θεσμός του «Πρεσβευτή» της δράσης, που θα αφορά προσωπικότητες με κύρος στο χώρο δραστηριοποίησής τους και με δυνατότητα κινητοποίησης μεγάλου αριθμού ενεργών υποστηρικτών και ευρείας δημοσιοποίησης της πρωτοβουλίας.

Το ΕΔΕΤ και η ΕΕΛ/ΛΑΚ θα διαθέσουν στο Δίκτυο Υποστηρικτών της ελληνικής Wikipedia το απαραίτητο υλικό δημοσιότητας το εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό που απαιτείται, ενώ θα παράσχουν στο διαδικτυακό τόπο και τα αναγκαία εργαλεία για την προβολή και την υποστήριξη της πρωτοβουλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Δίκτυο Υποστηρικτών και οι φορείς που επιθυμούν να οργανώσουν σεμινάριο/εργαστήριο για τη χρήση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα ελληνικά μπορούν να το δηλώσουν στη διεύθυνση mywikipedia.gr.