>Παιδεία: Απαιτείται άμεση σύγκληση των οργάνων ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ, σύμφωνα με του Οικολόγους Πράσινους

Posted on 3 Φεβρουαρίου 2011


>Κενός περιεχομένου κινδυνεύει να μείνει ο θεσμικός διάλογος για την ανώτατη παιδεία, καθώς δεν έχουν ακόμη συνεδριάσει τα δύο βασικά γνωμοδοτικά-συμβουλευτικά όργανα του υπουργείου, όπου μετέχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι αλλά και άμεσα εμπλεκόμενοι των σχεδιαζόμενων αλλαγών […]


Πρόκειται για το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.) και το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.) που παραμένουν σε αδράνεια με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, που έχει την αρμοδιότητα για τη σύγκλησή τους. Συζήτηση για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, γίνεται μόνο στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, όπου όμως συμμετέχουν μόνο οι πρόεδροι των δύο «αδρανών» συμβουλίων, που ορίζονται από την υπουργό. Οι τελευταίοι είναι τυπικά επιφορτισμένοι να μεταφέρουν τις απόψεις που θα (έπρεπε να) είχαν κατατεθεί στα δύο Συμβούλια, ουσιαστικά όμως μεταφέρουν προσωπικές τους μόνο απόψεις, καθώς δεν έχει δοθεί η παραμικρή ευκαιρία για διαβούλευση στα πλαίσια των συγκεκριμένων οργάνων.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ επισημαίνουμε τις ελλείψεις ως προς την διαδικασία αυτής της συζήτησης και παράλληλα εκφράζουμε την ανησυχία μας για τον στόχο και το αποτέλεσμα της. Θεωρούμε ότι η μη συνεδρίαση του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ δεν καλύπτεται από την με καθυστέρηση – στο παραπέντε – συνεδρίαση του ΕΣΥΠ και με δεδομένη την πρόθεση του Υπουργείου να λήξει η διαβούλευση στο τέλος του μήνα.

Εξίσου προβληματική επίσης θεωρούμε την τελευταία αναβολή συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής για την Παιδεία, στην οποία θα παρουσίαζε το υπουργείο ένα νέο κείμενο σε συνέχεια του αρχικού κειμένου διαβούλευσης, ως αποτέλεσμα του διαλόγου και της προβληματικής που αναπτύχθηκε στη Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία αλλά ενδεχομένως και σε άλλους χώρους.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ παρά το αρνητικό κλίμα που διαδέχτηκε τη δημοσιοποίηση του κειμένου διαβούλευσης επιλέξαμε να είμαστε παρόντες στον διάλογο αυτό, όπου και αν διεξάγεται, για να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Αναρωτιόμαστε όμως για το νόημα αυτής της συμμετοχής μας όταν η μέχρι στιγμής διαδικασία, με ευθύνη του Υπουργείου, δείχνει να αποφεύγει την επί της ουσίας διαβούλευση.

Καλούμε την κ. υπουργό να τολμήσει έναν επί της ουσίας διάλογο συγκαλώντας άμεσα σε συνεδρίαση τα όργανα ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ δηλαδή τους άμεσα εμπλεκόμενους σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ . Διαφορετικά ας διευκρινίσει ποιών γνώμη θα μεταφέρουν στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας οι πρόεδροι αυτών των δύο γνωμοδοτικών προς την Υπουργό οργάνων και πόσο ουσιαστικές μπορεί να θεωρούνται αυτές οι Συνεδριάσεις του ΕΣΥΠ.