>ΕΚΠΟΙΖΩ: Παράνομη είναι η μονομερής αύξηση των ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική

Posted on 4 Φεβρουαρίου 2011


>Παράνομη είναι η μονομερής αύξηση των ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου που επικύρωσε σχετική πρωτόδικη απόφαση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής. Όπως σημειώνεται με την υπ’ αρ. 33/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών που εκδόθηκε επί έφεσης τόσο της Ε.ΚΠΟΙ.ΖΩ. όσο και της Εθνικής Ασφαλιστικής, επικυρώνεται η πρωτόδικη απόφαση με την οποία είχαν κριθεί παράνομες και καταχρηστικές οι αυξήσεις που είχε επιβάλει η Εθνική Ασφαλιστική σε χιλιάδες ασφαλισμένους της με συμβόλαια με ρήτρα ECU […]


Πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια αυτά περιλαμβάνουν όρο σύνδεσης με το ECU, δηλαδή ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων με βάση την ετήσια αύξηση της τιμής ECU. Για όσο διάστημα ίσχυε το ECU, η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων από τη μία χρονιά στην επόμενη γινόταν, με βάση το ποσοστό της αύξησης της τιμής του ECU, δηλαδή η αναπροσαρμογή γινόταν με όρους και κριτήρια αντικειμενικά, σαφή και ορισμένα και εκ των προτέρων γνωστά στους ασφαλισμένους. Με την κατάργηση της νομισματικής μονάδας του ECU η ασφαλιστική εταιρεία διατήρησε για ορισμένα χρόνια σταθερά τα ασφάλιστρα, στην συνέχεια όμως προχώρησε σε αυθαίρετες αυξήσεις.

Η πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου έκρινε ότι η αναπροσαρμογή που έγινε τα έτη 2006 και 2007 από την ασφαλιστική εταιρεία με αποστολή προδιατυπωμένης επιστολής, με την οποία απλώς ανακοίνωνε την ήδη αποφασισμένη αύξηση και το ποσοστό αυτής χωρίς να προηγηθεί διαπραγμάτευση της αναπροσαρμογής και των όρων αυτής με τους καταναλωτές, ήταν μονομερής και ως εκ τούτου παράνομη και καταχρηστική.

Τώρα η απόφαση του Εφετείου επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ειδικότερα:
– ότι οι καταναλωτές βρίσκονταν σε θέση διαπραγματευτικής αδυναμίας αφού σε περίπτωση που αρνούταν να καταβάλουν τα έστω μονομερώς επιβληθέντα ασφάλιστρα κινδύνευαν να καταστούν τα συμβόλαιά τους αυτοδικαίως άκυρα

– ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν δικαιούται να προβαίνει στο μέλλον κατά τρόπο μονομερή, παράνομο και καταχρηστικό σε αύξηση των ετησίων ασφαλίστρων στα συμβόλαια αυτά

– την υποχρέωση της εταιρείας να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στην παράνομη αύξηση σε κάθε ασφαλισμένο.

Η Εθνική Ασφαλιστική αναφέρει από την πλευρά της ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων έχουν αποδεχθεί τροποποιήσεις των συμβολαίων σχετικά με την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, ενώ ελάχιστοι δεν έχουν αποδεχθεί οποιαδήποτε αύξηση και η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι »δεν είναι σε θέση να ελέγξει τα στοιχεία αυτά. Γνωρίζει όμως με ποιούς τρόπους πέτυχε η Εθνική Ασφαλιστική τη συναίνεση των περισσότερων ασφαλισμένων.
Με ψεύδη, ασφυκτικές πιέσεις και εκβιασμούς ότι θα διακόψει τα συμβόλαια, εκμεταλλεύτηκε την ανασφάλεια των πελατών της και τους ανάγκασε στην ουσία να υπογράψουν. Αρνείται πεισματικά τα δύο τελευταία χρόνια να εισπράξει τα ασφάλιστρα στις τιμές πριν τις αυξήσεις, με αποτέλεσμα οι ελάχιστοι ασφαλισμένοι, αν είναι στην πραγματικότητα ελάχιστοι, όπως διαρρέεται, να αναγκάζονται να καταθέτουν το χρηματικό ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, τέλος, επιφυλάσσεται για την επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών με κάθε νόμιμο μέσο.

Posted in: ΕΛΛΑΔΑ